Tıp Fakültesi

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Dekan Yardımcısı Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakülte Sekreteri Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakülte Kurulu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz. 

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm Başkanları Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Anabilim Dalı Başkanları Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Personel İşleri Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Dekan Sekreteri Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm Sekreteri Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Mali İşler Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Yardımcı Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknik Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımına buradan ulaşabilirsiniz.