Tıp Fakültesi

Dekanın Mesajı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Sayfasına Hoş Geldiniz,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında uluslararası düzeyde etkin, özgün ve öncü bir tıp fakültesi olmak vizyonu ile eğitim öğretim faaliyeti sunmaktadır.

Fakültemizde eğitim ve öğretimdeki temel amacımız nitelikli ve etik değerlere sahip hekimler yetiştirmektir. Bunun yanında bilimsel açıdan güçlü, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, katılımcı ve araştırmacı hekimlerin yetişeceği ortamları sağlamak temel görevlerimizdir.

Fakültemizde, her biri kendi alanında ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip çok sayıda öğretim üyesi ve araştırmacı bulunmaktadır. Her birisi ile gururlandığımız bu akademik kadro, ülkemizde ve uluslararası camiada kendi uzmanlık alanlarında fikirlerine başvurulan seçkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Fakültemizin halka açılan penceresi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi özellikli işlemlerin yapıldığı 4. basamak üst düzey bir hastanedir. Üniversite Hastanemizde çağdaş ve modern tıbbın gerektirdiği donanım fazlası ile mevcuttur. Tıbbın her alanına hitap eden tüm branşları bünyesinde barındıran hastanemiz sunduğu hizmetler ile ülkemiz insanı ve yurtdışı için bir çekim merkezi olmayı sürdürmektedir. Hastanemiz sahip olduğu güler yüzlü hekimler ve yardımcı sağlık personelinin birlikte yürüttükleri ekip çalışması sayesinde her geçen gün artan hasta trafiğinin üstesinden büyük bir azimle gelmekte ve kurumumuz artık kurumsallaşmış olan kalite kültüründen ödün vermeden sürekli yenilenme çabalarını sürdürmektedir.

Eğitim ve öğretimde fakültemize düşen önemli görevler yanında öğrencilerimizin de taşıyacağı önemli sorumluluklar vardır. İdeallerinin olması, başarıya inançla yürümeleri, değerlerinden vazgeçmemeleri, bilimsel düşünceden ödün vermeyen, araştıran, sorgulayan bireyler olmaları, “önce insan” demeleri bizler için önemlidir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, öğrencilerimizin, öğretim üyeleriyle olan etkileşimleri sayesinde, becerilerini ve yeteneklerini geliştirebileceklerine inancımız tamdır. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak öncelikli görevimizdir.

Bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler en fazla tıbbı etkilemektedir. Tıp alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. 19. Yüzyıla kadar makroskopik tıp, 20. Yüzyıl mikroskopik tıp, 21. Yüzyıl ise moleküler tıp çağıdır. Artık tanı, takip ve tedavi moleküler yapılmak durumundadır. Çok daha önceden söylenen “tıpta hastalık yoktur hasta vardır” özdeyişi günümüzde kişileştirilmiş moleküler tıp ile anlam kazanmıştır. Yanlışlığı fark edilen uygulamalar hızla terkedilirken, henüz uzun vadeli sonuçları pek kestirilemeyen bir çok yenilik de uygulama alanı bulmaktadır. Bütün bunlar tıp eğitimini de derinden etkilemektedir.

Klasik eğitim tarzında bulunan aktarılması ve muhafazası pek de mümkün olmayan aşırı bilgi birikimi günümüzde önemini kaybetmiştir. Bilgi yüklemek yerine tıbbın temel esaslarını, kavramlarının yeterli düzeyde öğretilmesiyle birlikte eleştirel kritik analitik düşünme ve hayat boyu öğrenme alışkanlığının kazandırılması, bilginin yorumlanması ve kullanılması çok daha anlamlı hale gelmiştir. Ayrıca tek başına bilginin etkili olmadığı da bir gerçektir. Bilginin işlevsel olabilmesi için öncelikle anlaşılması ve içselleştirilmesi gerekir. Ancak bundan sonra bilginin uygulaması, analiz ve sentez süreçlerinden geçerek değere dönüşmesi mümkün olacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimleri ve akademisyenleri olarak; tüm insanlara, din, dil, ırk ayrımı yapmadan ve hiçbir karşılık beklemeden, tamamıyla insani kaygılarla hizmet vermeyi, düştüğü her yerden insanlık onurunu tutup kaldırmayı gerektiren anlayışla sevgi ve saygılarımı sunarım.

Sağlıcakla Kalınız,

Prof. Dr. Sadrettin Pençe

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı