Tıp Fakültesi

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu kanun uyarınca 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitü ile 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur.

İMÜ Tıp Fakültesi, 25.05.2011 tarihinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında imzalanan “Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü” gereğince ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şimdiki adıyla “Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi”’ni Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanmaktadır. İMÜ Tıp Fakültesi ve Anadolu yakasının en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, sıkı bir işbirliği ve afiliye sistemle eğitim ve sağlık hizmetlerinde emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Hastanedeki Sağlık Bakanlığı kadrosundaki uzmanların ve üniversitemiz akademik kadrosundaki öğretim elemanlarımızın deneyimli ve nitelikli olması hem mezuniyet öncesi eğitim hem de mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminin kalitesini arttırmaktadır. Ek olarak hastanenin konum olarak oldukça geniş hasta potansiyeline sahip olması, İMÜ Tıp Fakültesini cazibe merkezi haline getirmiştir.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 120 öğrenciyle eğitime başlanan fakültemizde, şu an toplam 1155 öğrenci eğitim almaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemine kadar %30 İngilizce eğitim temelinde öğrenci kabul edilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren Tıp Fakültesine üniversite senatosunun kararı gereği %100 Türkçe eğitim temelinde öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır. Eğitim olanaklarına göz atıldığında; Fakültemizde, teorik eğitimlerde kullanılan 250 kişilik üç amfi, 2 adet Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarları, 1 adet Araştırma Laboratuvarı, 2 adet Klinik Beceri Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca daha az sayıda öğrenci kapasiteli derslik ve okuma salonları bulunmaktadır.

Fakültemizde tıp eğitimi; Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulları tarafından planlanmakta ve sürdürülmektedir. Mezuniyet Öncesi Eğitim kurullardan bazıları; Müfredat Üst Kurulu, Koordinatörler Kurulu, Aktif Eğitim Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, Eğiticilerin Eğitimi Kurulu,  Klinik Beceri Kurulu, Seçmeli Ders Kurulu, Muafiyet ve İntibak Kurulu, Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Öğrenci Kurulu’dur. Mevlana Değişim Koordinatörlüğü, Bologna Birim Temsilciliği,  Farabi Koordinatörlüğü, Erasmus Koordinatörlüğü, Burs Komisyonu, Fakülte Stratejik Planlama Ekibi, Fakülte Birim Kalite Ekibi, Tıp Fakültesi Tanıtım Koordinatörlüğü, WEB Koordinatörlüğü de görev almaktadır.

Fakültemizde, alanında deneyimli, kendilerini bilim alanında kabul ettirmiş, eğitimi, araştırmayı ve hizmeti kendilerine görev edinmiş öğretim üyelerimiz görev yapmaktadır. 2023 yılı itibari ile 158 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve Üniversite  kadrosunda 48 araştırma görevlisinin yanında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Sınavıyla (TUS) Sağlık Bakanlığı kadrosunda 736 uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

Tıp Fakültemiz ve hastanemizde standartları yüksek, kuralları ve haritası belirli bir uzmanlık eğitim öğretim süreci yürütülmekte olup 46 ana dal ve yan dalda uzmanlık öğrencisi yetiştirilmektedir. Uzmanlık öğrencileri temel, dahili ve cerrahi branşlarda yüksek hasta potansiyelinin verdiği avantaj ve üst düzey eğitim kadrolarının kattığı kalite ile geniş bir spektrumda hasta izleyebilme fırsatı sunan kurumumuzdan donanımlı birer uzman hekim olarak mezun olmaktadırlar. Hastanemizin hasta ve çalışanlarına modern bir hizmet ve eğitim alanı sunacak olan yeni hizmet binasının kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Fakültemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki bütün araştırma ve geliştirme laboratuvarlarından faydalanma ve tıp dışı birimlerle işbirliği yapma imkânına sahiptir.

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

Hastanemiz, 04.06.1972 yılında Çalışma Bakanı Ali Rıza UZUNER 162 dönüm arazi üzerinde 9 katlı bir ana blok, asistan, ebe kadın personel lojmanları, İntaniye ve Çocuk yuvaları dahil 5 yan blok teşekkül etmiştir.

Göztepe SSK Hastanesi 1982 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla  Eğitim Hastanesi olarak belirlenmiştir. Hastanemizde 1982 yılından bugüne kadar 1500’e yakın uzman ve 235 ‘e yakın teknisyen yetişmesine katkıda bulunmuştur.

5 Eylül 2020 tarihinde 2 etaptan oluşan hastanemizin 1. etabı tamamlanarak resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Yeni adıyla GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ 180.000 m2 kapalı alana sahiptir. Hastanemizde 96’sı yoğun bakım olmak üzere toplam 800 yatak ve 27 adet modern ameliyathane bulunmaktadır.

Şehir Hastanesi bünyesinde anabilim dalları, bilim dalları ve yan dallar olmak üzere 183 poliklinik odası mevcuttur. Polikliniklerimizde yıllık yaklaşık 1,5 milyon ayaktan hastasına, 500 bin acil poliklinik hastasına hizmet verilmektedir. Bunların yanı sıra 40 bin hasta yatışı ve A,B,C,D ve E kategorilerinde yılda yaklaşık 40 bin ameliyat gerçekleştirilmektedir.

18.02.2011 tarihinde 27850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı  Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne istinaden 25.05.2011 tarihinde  İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet  Üniversitesi  Arasında  Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü İmzalanmış olup hizmet kalite ve çeşitliliğinde artış sağlanmıştır.

Fakültemiz kurumsal amaç ve hedefleri için lütfen buraya tıklayınız.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
29.07.2021 Tanıtım Katalogu