Tıp Fakültesi

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 27648 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6005 No’lu kanun uyarınca 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitü ile 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur.

Kurulan Fakülteler arasında yer alan Tıp Fakültesi, 25.05.2011 tarihinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında imzalanan Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü gereğince ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ni Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanmaktadır. Tıp Fakültesi ve Anadolu yakasının en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, sıkı bir işbirliği ve afiliye sistemle eğitim ve sağlık hizmetlerinde emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Hastanemizin, hem mezuniyet öncesi eğitim hem de mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminin kalitesi ve ayrıca oldukça geniş hasta potansiyeline sahip olması gibi özellikleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini cazibe merkezi haline getirmiştir.

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 120 öğrenciyle eğitime başlanan fakültemizde, şu an toplam 803 öğrenci eğitim almaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemine kadar %30 İngilizce eğitim temelinde öğrenci kabul edilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren Tıp Fakültesine üniversite senatosunun kararı gereği %100 Türkçe eğitim temelinde öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır. Eğitim olanaklarına göz atıldığında; Fakültemizde, teorik eğitimlerde kullanılan 130 kişilik üç amfi, 2 adet Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarları, 1 adet Araştırma Laboratuvarı, 2 adet Klinik Beceri Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca daha az sayıda öğrenci kapasiteli derslik ve okuma salonları bulunmakta olup bu salonlar uygulanan plan çerçevesinde Vakaya Dayalı Öğrenme (VDÖ) Oturumları için de kullanılmaktadır.

Fakültemizde tıp eğitimi; Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu olmak üzere temelde 2 komisyon tarafından planlanmakta ve izlenmektedir. Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun alt kurulları; Koordinatörler Kurulu, Aktif Eğitim Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, Burs Komisyonu, Bologna Birim Temsilciliği, Eğiticilerin Eğitimi Kurulu,  Klinik Beceri Kurulu, Seçmeli Ders Kurulu, Yatay Geçiş ve İntibak Kurulu, Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Öğrenci Danışmanlığı Kurulu, Web sayfası Koordinatörlüğü, Bologna Komisyonu, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Koordinatörlüğü'dür.

Fakültemizde, alanında deneyimli, kendilerini bilim alanında kabul ettirmiş, eğitimi, araştırmayı ve hizmeti kendilerine görev edinmiş öğretim üyelerimiz görev yapmaktadır. 2019 yılı sonu itibari ile 139 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisinin yanında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Sınavıyla (TUS) Sağlık Bakanlığı kadrosunda 379, Fakültemiz kadrosunda 26, toplamda 405  uzmanlık öğrencisi eğitim almaktadır.

Tıp Fakültemiz ve hastanemizde standartları yüksek, kuralları ve haritası belirli bir uzmanlık eğitim öğretim süreci yürütülmekte olup 46 ana dal ve yan dalda uzmanlık öğrencisi yetiştirilmektedir. Uzmanlık öğrencileri temel, dahili ve cerrahi branşlarda yüksek hasta potansiyelinin verdiği avantaj ve üst düzey eğitim kadrolarının kattığı kalite ile geniş bir spektrumda hasta izleyebilme fırsatı sunan kurumumuzdan donanımlı birer uzman hekim olarak mezun olmaktadırlar. Hastanemizin hasta ve çalışanlarına modern bir hizmet ve eğitim alanı sunacak olan yeni hizmet binasının kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Fakültemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki bütün araştırma ve geliştirme laboratuvarlarından faydalanma ve tıp dışı birimlerle işbirliği yapma imkânına sahiptir.

GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

Hastanemiz, 04.06.1972 yılında Çalışma Bakanı Ali Rıza UZUNER 162 dönüm arazi üzerinde 9 katlı bir ana blok, asistan, ebe kadın personel lojmanları, İntaniye ve Çocuk yuvaları dahil 5 yan blok teşekkük etmiştir.

Göztepe SSK Hastanesi 1982 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla  Eğitim Hastanesi olarak belirlenmiştir. Hastanemizde 1982 yılından bugüne kadar 1500’e yakın uzman ve 235 ‘e yakın teknisyen yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Merdivenköy'deki 40 dönüm alanda erişkin poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır. Merdivenköy polikliniklerinde bir yılda 1.000.000 ayaktan hastaya poliklinik, görüntüleme, kan alma, fizik tedavi hizmeti verilmektedir.

1998 yılı sonunda Böbrek nakli ve Hemodiyaliz Merkezimiz hizmete açılmıştır.


Hastanemiz 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı " Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine dair kanun" uyarınca, 18.02.2005 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.

18.02.2011 tarihinde 27850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı  Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne istinaden 25.05.2011 tarihinde  İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet  Üniversitesi  Arasında  Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü İmzalanmış olup hizmet kalite ve çeşitliliğinde artış sağlanmıştır.

Fakültemiz kurumsal amaç ve hedefleri için lütfen buraya tıklayınız.

" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/K0VZE8qNRFQ">

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
29.07.2021 Tanıtım Katalogu