Tıp Fakültesi

Misyon Vizyon

Misyon 
Sağlık eğitiminde ulusal standartların ötesinde araştıran, sorgulayan, yeni fikirler üretebilen, girişimci, insani ve etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek; sağlık bilimine özgün katkılar sağlayacak araştırmalar yapmak; sağlık alanındaki toplumsal ve bireysel sorunlara etkin çözümler sunmak.

Vizyon 
Sağlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında uluslararası düzeyde etkin, özgün ve öncü bir tıp fakültesi olmak.