Tıp Fakültesi

İş Akışları

Sınav Sorusuna İtiraz İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

İntörn Doktor Maaş İşlemleri İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Kurum Dışından Gözlemci Olarak Gelmek İsteyenlerin İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

İMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Çerçevesinde Kurul ve Komisyon Üyelerinin Görevlendirilmesi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Yurtdışında Alınan Diplomanın Denklik İşleminin Yapılması İçin Klinik Pratik Eğitiminin Hazırlanması İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

İstifa, Askerlik Ve Ücretsiz İzin Borçlandırma İşlemleri İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakülte Kurulu Üye Seçimi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

36. Madde İle (Arş. Gör. Dr.) Görevlendirme İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Cihaz Tamiratı İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Fakülte Öğrenci Temsilci Seçimi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Disiplin Soruşturması İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçimi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Anabilim Dalı Başkanı Ataması İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Ders Ücreti Ödemesi İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm Başkanı Ataması İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Saydırma Ve İntibak İşlemleri İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

İlk Atama Dr.Öğr.Üyesi Alımı İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Temin Mal Ve Hizmet Alımı İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatım İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Doçentlik Sözlü Sınavı İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Avans İşlemleri İş Akışına buradan ulaşabilirsiniz.