Tıp Fakültesi

Lisansüstü

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından verilen lisansüstü eğitim programları hakkında genel bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Programlar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

A. Beslenme ve Metabolizma

Programımız ateroskleroz, hipertansiyon ve diyabeti içeren kardiyometabolik hastalıkların etyopatogenezleri, prevansiyonu ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesini kapsar. Program kapsamında  etyopatogenez hakkındaki son veriler, konuyla ilgili günümüze kadar yapılmış önemli çalışmalar, güncel kılavuzlar, ileriye yönelik araştırma konuları ve teknolojinin kullanımı bulunmaktadır. Ders programında yer alan tıbbı etik, bilimsel araştırma yöntemleri ve veri tabanlarının kullanımı katılımcıların ileriye yönelik bu branşta kendilerini geliştirmeye yönelik alt zemini sağlamalarını amaçlamaktadır.

B. Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya Doktora programı ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında almış olup, henüz mezun vermemiştir. Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi tarafından devam ettirilmektedir. Öğretim Dili Türkçe´dir. Program, Tıbbi Biyokimya alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. İlk dört yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler;  yeterlilik sonrasında ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

C.Tıbbi Fizyoloji

Tıbbi Fizyoloji Doktora programının amacı, tıbbi fizyoloji alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Doktora eğitim programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır.  İlk üç yarıyıl ders dönemi, dördüncü yarıyıl yeterlik sınavı ve sonraki iki yıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Eğitim dili Türkçedir.

Anabilim Dalı’mızda başlıca egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kan fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

D. Tıbbi Mikrobiyoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde yer alan dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir. Eğitim öğretim dili Türkçedir.Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

E.Biyolojik Veri Bilimi

Disiplinler arası bir dal olan Biyolojik veri bilimi, oldukça geniş bir uygulama sahasına sahip olup temel olarak sağlık ve diğer biyolojik bilimlerde üretilen büyük verilerin düzenlenmesi, işlenmesi ve anlamlandırılması olarak tanımlanabilir.

İnternet çağı ile birlikte her alanda katlanarak biriken bilginin, hızla işlenmesi ve anlamlı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Biyoloji ve sağlık alanında biriken bilgi dolaylı veya direk insan sağlığı ile ilişkili olduğu için özellikle son yıllarda biriken bilgiden sağlık araştırmalarında çığır açacak yeni sonuçlar üretilebilmektedir. Programın temel amacı, teknolojinin sunduğu imkânlar yardımıyla, biyoloji ve sağlık alanında toplanan her tür bilginin yine biyoloji ve sağlık alanında yararlı ve kullanışlı hale getirilmesi için,

  • Karmaşık bilgiden anlamlı sonuçlar elde etmeye yönelik bilimsel adımları bilen,
  • Veri temizleme ve düzenleme yapabilen,
  • Veriyi görselleştirebilen, farklı metotlarla tanımlamayan ve veri içindeki örüntüleri ortaya çıkarabilen,
  • Veri analiz aşamalarını bilen,
  • Veri analizi için temel yöntemleri bilen,
  • Tez veya lisans eğitimi ile uyumlu alanlarda yeni geliştirilen veri bilimi yöntem ve yaklaşımlarını bilen ve uygulayan,
  • Farklı disiplinleri çeşitli açılardan kolay anlayabilen ve iletişim kurabilen,

veri bilimcilerin yetiştirilmesidir.