TIP FAKÜLTESİ

Sağlık Araştırmaları Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Kurulu

Sağlık Araştırmaları Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Kurulu (SARP)

Tıp Fakültemiz bünyesinde araştırma projeleri konusunda koordinasyon ve danışmanlık yapmak üzere Sağlık Araştırmaları Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Kurulu (kısaca SARP) oluşturulmuştur. Kurulun vizyon, misyon, görev ve amaçları aşağıdaki verilmiştir.

Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Esra KOÇOĞLU

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ

Doç. Dr. Serap USLU

Vizyon:

 • Sağlık araştırmaları alanında bilimsel kalitesi yüksek, etik değerlere saygılı, özgün ve yenilikçi araştırma projelerinin geliştirilmesine ön ayak ve destek olarak üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmak

Misyon:

 • Ar-Ge projeleri ve Sosyal Projelerin hazırlanması konusunda farkındalığı arttıracak çeşitli eğitim, çalıştay, seminer ve bilgilendirme toplantılarını yapmak ve düzenlemek
 • Proje yazma önerisi ile gelen araştırmacılara, hipotez geliştirme, planlama, proje ekibini etik ve bilimsel ilkelere göre oluşturma, uygun “proje pazarı” aktivitelerine yönlendirme, proje öneri formu hazırlama ve proje gönderme süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmak

Amaçlar:

 • Fakültemizin akademik personelinin Ulusal ve Uluslararası Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek,
 • Uluslararası bilimsel etik değerleri gözeterek proje hazırlama aşamasında yetersiz kalınan noktalarda çeşitli düzeylerde danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Proje yazma ve yönetme eğitimleri planlamak, ayrıca araştırmacıların proje destek birimleri ve fonlama kurum/kuruluşları ile iletişime geçmesinde yardımcı olmak gibi amaçlarla kurulmuştur.

Görevler:

 • Araştırmacılardan gelen proje fikirlerinin uygun fonlama kurum/kuruluşları ve destek programlarına yönlendirilmesini sağlamak
 • Proje tekliflerini teslim edilmeden önce doğruluk ve eksiksizlik açısından incelemek. Ayrıca fon veren kuruma/kuruluşa özel düzenleme ve politikalara uygunluğunu kontrol etmek
 • Gençlik destek projelerini duyurmak ve ekipler kurmak
 • Avrupa Birliği destek programları ve proje pazarları hakkında farkındalık oluşturmak ve eğitimler yapmak
 • Farklı disiplinlerde görev yapmakta olan bilim insanlarını aynı platformlarda buluşturarak disiplinler arası projeler üretilmesini sağlamak
 • Mevcut ve gelecek proje destek programlarının güncel bir veri tabanını oluşturmak ve bunları internet üzerinden Web, e-posta, elektronik bülten vb. vasıtalarla ilan etmek
 • Online proje eğitim ve yönetim modülleri geliştirmek veya uygulamak
 • Üniversitemizin Teknoloji Transferi Ofisi (TTO), Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışmak

 

Görsel 1. Sağlık Araştırmaları Proje Koordinasyon Kurulu (SARP) görev şeması