TIP FAKÜLTESİ

Üniversitemiz Bünyesinde Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

01.10.2018

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 29 Eylül 2018 tarihli 30550 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Merkezin amaçları şunlardır:

a) Diyabet hastalığının tıbbi temellerinin (fizyopatolojisinin) daha iyi anlaşılması ve hastalık gelişiminin önlenmesine (prevansiyonuna) yönelik bilimsel çalışmalar yürütmek.

b) Ülkemizdeki diyabet tedavisinin standartlarının yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları ve endokrinoloji uzmanlarının diyabet alanındaki yetkinliklerinin güncelleştirilmesi ve süregenleştirilmesi hususunda bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek.

c)Toplumun diyabet konusunda bilinçlenmesi için halka yönelik toplantılar düzenlemek, bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar hazırlamak.

ç) Diyabetin tedavisi ve komplikasyonlarının önlenmesi için temel, klinik, moleküler ve genetik çalışma projeleri hazırlamak ve yürütmek.

d) Bireyselleştirilmiş yeni tedavi modaliteleri geliştirmek için bilimsel çalışmalar yapmak.

e)Diyabet yönetiminde yenilikçi yöntemler belirlenmesi ve diyabetik hastalarının yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlayacak tedaviler için temel ve klinik bilimler alanında çalışmalar yapmak.

Dekanlık olarak Merkezin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eder,  Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin hayırlı olmasını, ayrıca merkezde görev alacak akademik personelimize muvaffakiyetler dileriz.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.