TIP FAKÜLTESİ

Tıp Fakültemizin Öğrencileri Uluslararası Kongrede Sunum Yaptı

10.12.2018

  Hayat Sağlık ve Sosyal Bilimler Vakfı’nın bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi (BETİM) tarafından 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde “5. Health, Culture and the Human Body (Sağlık, Kültür ve İnsan Bedeni)” kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Tıp Fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden Yusuf İhsan Özdilek, Ahmet Ali Çelik ve Enes Pay’ın birlikte hazırladığı çalışmayı Yusuf İhsan Özdilek İngilizce olarak sunum yaptı.

     Kongrede gelişen teknolojinin sağlık alanına entegre edilmesiyle meydana gelen ya da gelmesi öngörülen teknik ve etik sorunlar üzerinde duruldu. Türkiye başta olmak üzere Almanya, Güney Kore, Katar, İngiltere, ABD, İtalya gibi değişik ülkelerden araştırmacıların sunumlarını gerçekleştirdiği kongrede, tıp ve etik ilişkisine yeni bir perspektif kazandırılmaya çalışıldı.

     Uluslararası Sağlık, Kültür ve İnsan Bedeni kongresinde İngilizce olarak yapılan “Using Google Glass in Medicine and Potential Ethical Issues (Google Glass’ın Tıpta Kullanımı ve Potansiyel Etik Sorunlar)” başlıklı sunumda, öğrencilerimiz 2012’de piyasaya çıkmasıyla teknoloji alanında çığır açan Google Glass’a kendi branşları olan tıp açısından yaklaştılar. Sunumda giyilebilir teknolojinin doktor-hasta ilişkisine getireceği yenilikler, cerrahi operasyonlar esnasındaki kullanımı, tıp eğitimine katabilecekleri, bası-yatak yaralarının (pressure ulcer) daha sağlıklı şekilde kayıt altına alınması, acil durumlarda daha etkin ve hızlı müdahale şansı tanıması, hasta verilerinin işlenmesi ve sağlık personeline verilere hızlı erişim şansı tanıması gibi çok çeşitli alanlarda kullanıldığı ya da kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca uygulamada hasta ve sağlık personeli mahremiyeti açısından yol açabileceği sorunlar ve yarar-maliyet kıyaslaması ele alındı. Sunumda son olarak güncel olarak çalışılan giyilebilir teknolojinin otizmli çocukların sosyal hayatlarının daha aktif hale getirilmesine sağlayabileceği katkılardan da bahsedildi.