Tıp Fakültesi

TEAMS 3 projesinin İstanbul MAFOM’da pilot değerlendirmesi gerçekleştirildi

21.10.2022

Acil ve Afet Tıbbı Araştırma Merkezi CRIMEDIM ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği neticesinde ve Avrupa Komisyonu ECHO Programı tarafından desteklenen 2 yıl süreli Acil Medikal Ekipleri ve Avrupa Medikal Topluluğu Birimleri için Eğitim Planlaması (TEAMS 3 – Training for Emergency Medical Teams and European Medical Corps) isimli projenin son etkinliği İstanbul’da, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk Kızılay ev sahipliğinde  2-7 Ağustos 2022 tarihinde Türk Kızılay’ı MAFOM tesisinde gerçekleştirildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin de ortaklarından olduğu bu projenin amacı kullanıma hazır ekiplerden EMC/EMT’ler (Acil Medikal Ekipler/Acil Sağlık Ekipleri) oluşturarak farklı EMC/EMT gruplarında etkin olabilecek ve düşük gelirli ülkelerde uygulanabilir, standardize edilmiş, doğrulanmış ve uygun maliyetli bir eğitim paketi geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmektir. 2017 yılında başlanıp 2019 yılında tamamlanan TEAMS projesi ve 2019 yılında başlanıp 2021 yılında tamamlanan TEAMS 2 projesi üzerine inşa edilen TEAMS 3 projesinde salgın hastalıklar ve savaş-çatışma simülasyonları da eklenerek güncellenmiş yeni simülasyon paketinin pilot değerlendirmesi Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı koordinatörlüğünde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık ve afet uzmanlarından oluşan 51 katılımcının yer aldığı değerlendirmede eğitim ve geri bildirim süreci Acil Tıp Kliniğinden Prof. Dr. Behçet Al, Dr. Öğr. Üyesi Görkem Alper Solakoğlu ve Dr. Mehmet Koçak tarafından yapıldı. Eğitmen yardımcısı olarak yine Acil Tıp Kliniğinden Dr. Seda Oğuz ve Dr. Nur Aleyna Adak görev aldı.

Türk Kızılayı’nın MAFOM tesisinde 4 gün boyunca ağırlanan katılımcılara ve gözlemcilere gerçek afet anına benzer simüle bir ortam oluşturuldu ve birbiriyle daha önce çalışmamış ekip üyelerinin eğitim sonrası takım performansları değerlendirildi. 51 katılımcı arasında paramedik, hemşire, doktor, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, afet uzmanı, lojistik uzmanları ve Rusya Kızılhaç afet uzmanları yer aldı.  Ayrıca Türk Kızılay Acil Müdahale Ünitesi (ERU: Emergency Response Unit) projesi ekibi de misafirlerin tüm ihtiyaçlarına destek olmak için tesiste aktif rol alarak bu zorlu organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağladı.