Tıp Fakültesi

SEAB Protokolü Kapsamında Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü İle Değerlendirme Toplantısı

24.11.2021

Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi (SEAB) Protokolü kapsamında dış paydaşlarımızdan olan T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile lisans ve uzmanlık eğitimi işleyişi ile ilgili değerlendirme toplantısı 24 Kasım 2021'de Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Maral, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sargın, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Hicran Mutlu ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Taşçı ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanı Dr. Akif Sezerol katıldı.