Tıp Fakültesi

Rus Kızılhaçı’nın Medikal Stajyer Değişim Projesi Gerçekleştirildi

19.12.2022

Rus Kızılhaçı yetkilileri, Türk Kızılayı ile irtibata geçerek insani yardım ve medikososyal alanındaki sağlık çalışanlarına yönelik stajyer değişim projesini hayata geçirmek istediklerini belirtmiş ve Rus sağlık çalışanlarının Türkiye’de bir sağlık merkezinde staj yapabilmesi konusunda Türk Kızılay’dan destek talebinde bulunmuştur.

Söz konusu staj programı, yurtdışında ve Rusya Federasyonu'nun büyük tıp merkezlerinde gönüllü doktorların uzmanlık, genel tıp ve sosyal programlar alanındaki niteliklerini geliştirmek ve acil müdahale durumunda bir gönüllünün ihtiyaç duyabileceği üst düzey tıbbi bilgi ve profesyonel becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Proje ile, Rus Kızılhaçı'nın kriterlerine ve hedeflerine uygun olan ortak kuruluşlar vasıtası ile belirli alanlarda yapılacak stajlar sayesinde gönüllü hekimlerin deneyim kazanmasını ve Rusya'da uygulanan sosyal programlara entegrasyonlarını sağlamak ve Federal ve bölgesel düzeyde insani yardım ve medikososyal programları uygulamak için bir personel havuzu oluşturmak amaçlanmıştır.

Rus Kızılhaçı ayrıca, stajyer değişim projesi kapsamında Türk sağlık personelinin Rusya Federasyonu’nda staj yapması konusunda destek olacaklarını ifade etmektedir.

Büyük çoğunluğu Rus Kızılhaçı çalışanı veya gönüllüsü olmak üzere, sağlık hizmeti alanında çalışan medikal uzman, doktor veya akademisyenlerden oluşan 12 katılımcı projede yer almış olup staj 28 Ekim-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Acil Tıp Kliniği hocalarımız Prof. Dr. Behçet Al, Doç. Dr. Kurtuluş Açıksarı, Dr. Öğr. Üyesi Görkem Alper Solakoğlu ve   Uzm. Dr. Seda Oğuz tarafından stajyer öğrencilerimiz ile konuklarımıza, programın ilk günü olan pazartesi günü genel olarak acil sisteminin işleyişi tanıtıldı ve acil servisteki alanlarda gözlem yapma imkânı sunuldu. Salı günü Uzm. Dr. Yusuf Yılmaz eşliğinde Kardiyoloji Kliniği, koroner yoğun bakım ünitesi ile anjiyo üniteleri gezildi ve genel işleyiş hakkında bilgi verildi. Çarşamba günü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadereli eşliğinde Nöroloji Kliniği ve perşembe günü Prof. Dr. Hasan Koçoğlu eşliğinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ziyaret edilerek ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri hakkında genel işleyiş anlatıldı. Tüm katılımcılara proje bitiminde üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Söz konusu staj projesi, üniversitemiz ortaklığında gerçekleştirilmiş olup İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında yapılan akademik iş birliği protokolü kapsamında değerlendirildiğinde güzel bir iş birliği örneği oluşturmuştur. Proje aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin uluslararası yönünü destekleyecek, küresel düzeyde yeni ortaklık ve iş birliklerine kapı açılmasını sağlayacak ve tıp alanındaki iyi uygulama ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşımı yoluyla her iki ülkenin de insani yardım ve sağlık alanındaki gelişimine katkıda bulunacaktır.

Projenin gerçekleştirilmesinde katkıları olan Türk Kızılayı, Rus Kızılhaçı, IFRC ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi iletiriz.