TIP FAKÜLTESİ

Fakültemizde İlk Elektronik Sınav Yapıldı

01.04.2019

Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) kullanılarak Dönem 3 Seçmeli ders ara sınavı elektronik ortamda gerçekleştirildi. Toplam 99 öğrencinin katıldığı sınav Fakültemiz Bilgisayar Laboratuvarında iki oturum olarak yapıldı. Öğrencilerimiz kullanıcı şifreleri ile sisteme giriş yaparak soruları bilgisayar üzerinde okuyarak cevaplandırdı.