Tıp Fakültesi

Fakültemiz Öğrenim Çıktılarının Hekim Yetkinlik Yeterlikleri/Ders Başlıkları ile İlişkilendirilmesi

30.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, akreditasyon çalışmaları kapsamında 23 Mart Çarşamba dönem 4,5,6 stajları ; 29 Mart Salı ise Dönem 1,2,3 ders kurulları olmak üzere Öğrenim Çıktılarının Hekim Yetkinlik Yeterlilikleri ve Ders Başlıkları İle İlişkilendirilmesi Çalıştayları Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalıştayda dekan ve dekan yardımcıları, başkoordinatör ve yardımcıları, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, staj sorumluları, ders kurulu başkanları, öğrenci temsilcileri, dış paydaş temsilcileri (Tabip odası ve İl Sağlık Müdürlüğü) ve fakültemizin değerli öğretim üyeleri olmak üzere ilk toplantıya 59, ikinci toplantıya 27 katılımcı yer aldı.

Saat 9:30’da başlayan çalıştay Dekan Yard. Prof. Dr. Işıl Maral’ın sunumlarıyla başlayıp, fakültemizin akreditasyonu ve nitelikli eğitim için atılacak adımlardan bahsedildi. Ayrıca dekan hocamız Prof. Dr. Sadrettin Pençe bu toplantıların eğitim öğretim müfredatının geliştirilmesi için öneminden bahsetti. Çalıştayın verimli, etkin geçmesi temennilerinde bulundu. Daha sonra UÇEP 2020’ye göre eğitim- öğretim hedeflerinin yazılması ve sisteme gerilmesi için Doç. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır hocalarımız tarafından uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Öğleden sonra uygulamalı grup çalışmaları gerçekleştirildikten sonra toplantı sonrası katılımcı öğretim üyeleri tarafından geri bildirimler alındı. Genel anlamda verimli ve etkin bir toplantı olduğunu dile getiren katılımcılara, katılımları için teşekkür ederek toplantı sona ermiş oldu.

Tüm katılımcı hocalarımıza, öğrenci temsilcilerine ve paydaşlara teşekkür ederiz.