Tıp Fakültesi

Fakültemiz Öğrencilerine Etkili İletişim Eğitimi Verildi

12.10.2023

Fakültemiz Öğrencilerine Etkili İletişim Eğitimi Verildi: TÜBİTAK Destekli Proje Başarıyla Tamamlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencilerine önemli bir fırsat sunarak TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında "Tıp Eğitimine Başlarken Etkili İletişim" eğitimi düzenledi. Eğitim, Üniversitemiz Güney Yerleşkede bulunan Aşık Paşa Konferans Salonu'nda 5 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Eğitimin başlangıcında, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Maral, öğrencilere eğitim hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, etkili iletişimin önemi vurgulandı ve eğitimde nelerin hedeflendiği detaylı bir şekilde açıklandı.

Sunum sonrasında katılımcı 171 öğrenci, 9 küçük gruba ayrıldı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından eğiticiler ve öğrenciler için hazırlanan dokümanlar gruplarla paylaşıldı. Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu’nun eğiticiliğinde 13.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen “Etkili İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi” programa katılan 15 eğitmen eşliğinde, her grup etkili iletişim pratiği yapma fırsatı buldu. Bu interaktif oturumlar, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Eğitim süresince, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim kurma, iyi bir dinleyici olma ve iletişimde yapılan hataları tanıma yetenekleri güçlendirildi.

Eğitimin sonunda, küçük gruplar tekrar konferans salonunda bir araya geldi ve öğrencilerin eğitimle ilgili geri bildirimleri toplandı. Öğrenciler, eğitimin faydalı olduğunu ve keyifli bir deneyim yaşadıklarını, bu eğitimin meslek hayatlarında da büyük bir fayda sağlayacağını belirttiler.

Bu değerli eğitimi mümkün kılan TÜBİTAK'a, Tıp Fakültesi Dekanlığı'na, projeye katkılarından dolayı Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Maral’a, öğretim elemanlarına (Prof. Dr. Berna Tan, Doç. Dr. Erman Öztürk, Doç. Dr. Sadiye Murat, Doç. Dr. Hatice İkiışık, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Doç. Dr. Hacer Hicran MUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Cem MALAKÇIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ergül DEMİRÇİVİ, Dr. Öğr. Üyesi M. Alpertunga KARA) ve Araştırma Görevlilerine (Dr. Ogün Kavcar, Dr. Deniz ELBAY DURMAZ, Dr. Beyzanur Özkaptan, Dr. Gaye ANDUV, Dr. Zehra Berrin BOYDAK, Dr. Yunus OGUZ, Dr. Çilem Kızılelma, Dr. İbrahim Alper KAYA) teşekkür ediyoruz. Etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi, gelecekteki tıp profesyonellerinin daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak önemli bir adımdır.