Tıp Fakültesi

Exeter Üniversitesi (UK) ile Sınırlar Ötesi COVID Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

04.04.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından organize edilen ve fakültemiz Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalı araştırma görevlisi ve aynı zamanda Exeter Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Ahmet Karakaya'nın programın organizasyonda yer aldığı Sınırlar Ötesi COVID Araştırmaları Çalıştayı 30 Mart 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Exeter Ünv.’den Prof. Dr. Gareth Stansfield, İstanbul Medeniyet ve Exeter Üniversitesinin mevcut durumlarını ve bu toplantının önemini içeren konuşmalarını paylaştılar. Ardından Dekan Yard. ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Maral COVID-19’daki filyasyon uygulamasını, 2012-2013 yılında yaşanan kızamık salgınını örnek göstererek dinleyicilere aktardı. Ardından Exeter Ünv. Antropoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Geoffrey Hughes Pandemi koşulları altında yasal rejimlerin yönetimlerini, insan ilişkileri ve sosyolojik boyutunu Ürdün örneği göstererek paylaştı. Bir sonraki oturumda İMÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Müstakim Arıcı İslam Dünyasında geçmişteki epidemilerden bahsetti. Exeter Ünv. Teoloji ve Din Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. David Tollerton Britanya’daki COVID-19’un sosyolojik etkisinden bahsetti. Çalıştayın son oturumunda İMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Hatice İkiışık ülkemizdeki aşı tereddütlerinden bahsetti. Diğer konuşmacı Prof. Dr. Susan Banducci ise Britanya’daki COVİD-19’daki ırk ve etnik köken durumlarına dikkat çekti.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı ve her oturumun sonunda dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı etkinlik ile ikili iş birliklerinin geliştirilmesi, nitelikli eğitimin sağlanması yönünde temennilerde bulunarak,çalıştay sona erdi.
Tüm katılımcılara ve organizasyonda görevli hocalarımıza teşekkür ederiz.