Tıp Fakültesi

‘Doğaya ve Yeşile Saygı’ Temalı İMÜ Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu Gerçekleştirildi

20.03.2023

11-12 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim Dalı tarafından güney kampüs Aşık Paşa Salonu’nda ‘Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu’ Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Turgut başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Tüm hekim ve öğrencilere ücretsiz katılım imkanı sunulan bu sempozyum ayrıca doğayı ve tükenen kaynaklarımızı korumak amacı ve ’Doğaya ve Yeşile Saygı’ ilkesi ile ana bilim dalının daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi kâğıt tüketimini azaltma hedefi ile dijital tanıtım, etkinlik programı, katılım ve teşekkür sertifikaları elektronik ortam kullanılarak yapılmıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe’nin açılışını yaptığı ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda konusunda deneyimli hocalar meslektaşları ve öğrencileri ile güncel bilgileri paylaşmışlardır. Ayrıca sempozyum sonunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından 2023 sonbahar döneminde gerçekleştirilmesi planlanan ‘6. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri’ nin de ön duyurusu yapılmıştır.