TIP FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Berna DEMİRCAN TAN Projesiyle Türkiye GENOM Projesinde Yer Almaya Hak Kazanmıştır.

04.11.2019

Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Berna DEMİRCAN TAN, "Prostat Kanserli Hastalarda Epigenetik Profillerin Belirlenmesi Suretiyle Prostat Kanseri Tanı ve Prognozunda Yeni Moleküler Biyobelirteçlerin Tanımlanması" isimli projesi ile TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında yürütülecek Türkiye Genom Projesinde yer almaya hak kazanmıştır. Proje ekibinde bulunan diğer Öğretim Üyelerimiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Asıf YILDIRIM, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Gözde KIR ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğrt.Ü. Burcu YÜCEL’ dir.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA tarafından 29 Ekim 2019 itibarı ile resmen başladığı ilan edilen Türkiye Genom Projesi kapsamında, muhtelif kanser türleri, kronik ve nadir hastalıklar alanında, ilk etapta 12.500 hastadan elde edilecek numunelerden çoklu omik veri setlerinin (genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik) oluşturulması hedeflenmektedir. İlerleyen zaman içerisinde numune sayısının 100.000’e çıkarılması planlanmaktadır. Oluşturulacak veri setleri sonucunda, ülkemizde görülen kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve/veya önlenmesinde etkili olabilecek, hayata geçirilebilir, özgün, katma değeri olan ürünler (tanı kitleri, terapötik moleküller, vb.) ile tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesi beklenmektedir.

Öğretim Üyemizin kabul edilen projesi vasıtasıyla, Üniversitemiz Türkiye Genom Projesinde, ülkemiz genelinde belirlenen 26 sorumlu merkezden biri olma vasfını kazanmıştır.

Dekanlık olarak Proje ekibinde yer alan değerli öğreitm üyelerimiz Prof Dr. Asıf YILDIRIM'ı, Prof Dr. Gözde KIR'ı, Dr. Öğrt.Ü. Burcu YÜCEL'i ve ekipte yer almaya hak kazanan Doç Dr. Berna DEMİRCAN TAN'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.