Tıp Fakültesi

Aramıza Yeni Katılan Uzmanlık Öğrencilerimize Uyum Programı Düzenlendi

26.10.2022

Dekanlığımız tarafından Fakültemize Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yönetmeliği çerçevesinde uzmanlık eğitimi almak üzere yerleşen uzmanlık öğrencilerimize Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Konferans Salonunda 26 Ekim 2022 tarihinde uyum programı düzenlendi. 

Uyum programı aşağıda sunulmuş olup, programın düzenlenmesinde başta Dekanımız Prof. Dr. Sadrettin PENÇE'ye, Dekan Yardımcımız Prof.Dr.Işıl MARAL'a ve Doç.Dr. Erman ÖZTÜRK'e sunumlarını yapan aşağıdaki değerli konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür eder, öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar dileriz.

Konu                                       

Birimi / Anabilim Dalı

Ünvanı / Adı Soyadı

Açılış Konuşması

Dekanlık

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Komisyon Başkanı / Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Erman ÖZTÜRK

Etkili Sunum Hazırlama

Tıp Eğitimi

Dr Öğr Ü Cem Malakçıoğlu

Bilgiye erişim  (Arama motorları, PubMed)

Tıp Eğitimi

Doç Dr Hasan Hüseyin Mutlu

Bilimsel çalışma çeşitleri, planlaması

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Prof Dr Hasan Güçlü

Aydınlatılmış onam, Etik kurul

Tıbbi Farmakoloji

Doç Dr Sadık Şükrü Öner

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

Tıbbi Farmakoloji

Prof Dr Berna Terzioğlu Bebitoğlu

Uzmanlık Tezi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Prof Dr Mehmet Salih Gürel

Kanıta Dayalı Tıp

Halk Sağlığı

Prof Dr Işıl Maral

Doç Dr Hatice İkiışık

Özlük işleri  (görevlendirme, rotasyon, görev süresi, ihtisas uzatma, askerlik, kimlik, izin, rapor, tez, bitirme)

Dekanlık

Fakülte Sekreteri Hasan Çelik

Hasta hekim ilişkileri

Tıp Tarihi ve Etiği

Dr Öğr Ü Mahmut Alpertunga Kara

Tıbbi konsültasyon iletişimi      

Dekan Yardımcısı / Hematoloji Bilim Dalı

Doç Dr Erman Öztürk

Farmakovijilans ve Advers İlaç Reaksiyonu Bildirimi

Tıbbi Farmakoloji

Prof Dr Elif Oğuz

Kapanış Konuşması

Dekanlık

Dekan Prof.Dr. Sadrettin PENÇE