Tıp Fakültesi

Akademik Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdik

09.11.2023

Fakültemiz Akademik Genel Kurul toplantısı afiliye olduğumuz Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi konferans salonunda 09.11.2023 tarihi Perşembe günü yapılmıştır.

Akademik Genel Kurul toplantımız  Rektör Yarımcımız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL’ün, Başhekim Yardımcısı Dr. Sacit İÇTEN’in, Dekanımız Prof.Dr. Sadrettin PENÇE’nin, Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Işıl MARAL’ın ve öğretim üyelerimizin geniş katılımları ile  gerçekleşti.

Toplantı Dekanımız Prof.Dr. Sadrettin PENÇE’nin açılış konuşmaları ile başladı. Dekanımız açılış konuşmalarında, Fakültemizin akademik, bilimsel, eğitim, öğretim ve idari  faaliyetler ile ilgili bilgileri öğretim üyelerimizle paylaşmışlardır.

Toplantı Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Işıl MARAL’ın konuşmaları ile devam etti.

Prof.Dr. Işıl MARAL hocamız ilk sunumlarında, Fakültemize yerleşen öğrencilerimizin özellikleri hakkında bilgi vermişlerdir.

İkinci sunumlarında, Fakültemiz hakkında akademisyen, mezuniyet öncesi - sonrası öğrenci sayıları, kurul,  komisyon ve idari yapılanma hakkında bilgi vermişlerdir.

Prof.Dr. Işıl MARAL hocamızın son sunumunda ise Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği (TEPDAD) tarafından görevlendirilen ziyaret ekibinin Dekanlığımıza 03-07 Aralık 2023 tarihinde yapacakları ziyaret ile ilgili TEPDAD tarafından hazırlanan kurum ziyaret kılavuzuna uygun olarak bilgi vermişlerdir.

Değerli hocamızın yerinde denetim ziyareti ile ilgili katılımcılara öz değerlendirme raporumuz ve kurum içi ziyaret programı hakkında kapsamlı bilgi vermişleridir. Konuyla ilgili öğretim üyelerimizden soru ve katkıları alındıktan sonra,

Öğretim üyelerimiz tarafından  Rektör Yarımcımız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL’e ve  Dekanımız Prof.Dr. Sadrettin PENÇE’ye iletilen sorular cevaplandırmış ve gelen dilek ve temennilerin alınmasıyla toplantı sona ermiştir.