TIP FAKÜLTESİ

Acil Sağlık Ekipleri ve Avrupa Medikal Topluluğu Birimleri İçin Eğitim Planlaması Projesi (TEAMS)

08.11.2019

Acil ve Afet Tıbbı Araştırma Merkezi CRIMEDIM ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği sonucunda Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından finanse edilen Acil Sağlık Ekipleri ve Avrupa Medikal Topluluğu Birimleri için Eğitim Planlaması (TEAMS – Training for Emergency Medical Teams and European Medical Corps) isimli projemizin ikinci ayağı olan TEAMS 2.0 Eğiticilerin Eğitimi saha uygulamasını 22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezinde (MAFOM) gerçekleştirdik.

Proje ortaklarımız Universita Del Piemonte Orientale, Research Center in Emergency and Disaster Medicine (CRIMEDIM, İtalya), University of Manchester (İngiltere), Karolinska Institutet (İsviçre), Tel Aviv University (İsrail), Humedica (Almanya), Novareckon (İtalya) yapılan saha çalışmasına temsilciler göndererek gözlemde bulundular.

Ayrıca çalışmamıza ilgi duyan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Acil Sağlık Hizmetleri bölümünden ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)’dan da gözlemcilerin katılımı sağlandı.

Saha değerlendirmesi öncesinde Haziran ayında aralarında Prof. Dr. Orhan Alimoğlu’nun da bulunduğu üç eğiticimiz İtalya’nın Novara şehrinde dört günlük eğitici eğitimi aldı. Ayrıca proje yürütücümüz Dr. Öğretim Üyesi Kurtuluş Açıksarı’nın davetiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Şeyhmus Kerem Özel, Doç. Dr. Ebuzer Aydın, Doç. Dr. Vahdettin Görmez, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Turan, tıpta uzmanlık öğrencileri Dr. Nuray Çolapkulu ve Dr. Damla Beyazadam, İMU Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinden Eren Altuntaş, Rukiye Bahar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden araştırma görevlisi Özlem Akarsu Acil Sağlık Ekibinde görev almışlardır. 

Projemizin temel amacı, afetlerde sahada çalışacak Acil Sağlık Ekipleri için standardize edilmiş, geçerli ve uygun maliyetli bir eğitim paketinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Acil Sağlık Ekipleri, ani başlangıçlı afetlerde ve salgınlarda can kayıplarını azaltmayı, etkilenen insanlarda sakatlıkları önlemeyi ve hızla bölgeye ulaşmayı hedefleyen kalitesi ve yetkinliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş kişilerden oluşan takımlardır. Temelde amaçları hayat kurtaran girişimlerde bulunurken insan sağlığını ve insanlık onurunu korumak olan bu ekiplerin eğitim kalitesi; üniversitelerden aldıkları profesyonel yetkinlik ve lisans belgeleri, takım içerisinde aldıkları sorumluluklar ve takım çalışmasına uyum, sonuç olarak da sahada tüm takım performansıyla değerlendirilmelidir.  

Bu amaçla saha değerlendirilmesinde, daha önce birlikte çalışmamış olan 29 kişiden oluşan özel bir Acil Sağlık Ekibi oluşturuldu. Bu ekibin içerisinde üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve acil sağlık hizmetlerinde görev alan saha ekipleri, acil ve afet yöneticileri, haberleşme ve lojistik uzmanları gibi çeşitli alanlarda çalışan profesyoneller bir araya getirilmeye çalışıldı (3 acil tıp uzmanı, 1 göğüs cerrahisi uzmanı, 1 çocuk cerrahisi uzmanı, 1 kalp damar cerrahisi uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 adli tıp uzmanı, 2 genel cerrahi asistanı, 1 acil tıp asistanı, 4 paramedik, 7 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni, 1 haberleşme uzmanı, 3 afet ve lojistik uzmanı).

Türk Kızılay’ının desteğiyle gerçekleştirilen projemizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, intörnler ve acil tıp asistanları organizasyonun her aşamasında, hatta bazı senaryolarda ihtiyaç duyulan rol modelleri bizzat kendileri oynayarak görev yaptılar. Sahada Üniversite yönetimimizin desteği ve öğrencilerimizin uyumlu çalışması, karşılaştığımız zorlukları aşmamızda bize güç verdi.

Projemizin sahadaki değerlendirilmesinde ilk yapılan eğitimlerin sonrasında üç gün boyunca afete gidiş öncesi hazırlık, afet bölgesine varış ve kurulum, öncelikleri belirleme, operasyonel bilgi ağını yönetebilme, kitlesel olayları yönetebilme, çalışılan bölgenin koşullarına ve kültürüne uyum sağlayabilme, çıkış planlaması ve hazırlığı yapabilme ve güvenlik konularını içeren masa başı ve sahada simülasyon egzersizleri uygulandı. Özellikle ‘kitlesel olayların yönetimi’ senaryosunda intörnlerimiz dinamik triyaj kartlarını kullanabilmek için bir ön eğitim aldıktan sonra rollerine uygun makyaj yapılarak sahada hasta rollerini başarıyla gerçekleştirdiler. Bu senaryoda MAFOM tesisi çevresindeki köylerden gelen gönüllüler de hasta rollerinde oyuncu olarak destek verdi.

Projemizin amacı, sahada çalışan ekiplerin profesyonel performansının değerlendirilmesinden ziyade afete müdahale edecek acil medikal ekiplerinin takım performansını arttırmaktır. Hazırlanan materyal ve metotlar ile tüm katılımcıların interaktif olarak değerlendirildiği eğitim paketimizde, birbirini tanımayan sağlıkçıların takım haline gelmeleri adım adım gözlemlendi. Bu amaçla toplanan veriler bilimsel yayınlarda yer alacak.