Tıp Fakültesi

4. Aile Hekimliği Dermatoloji Okulu Etkinliği Gerçekleştirildi

21.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ile Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nın iş birliğiyle 4. Aile Hekimliği Dermatoloji Okulu, 19 Mart 2022 Cumartesi günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney kampüsünde gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sargın ve Kongre sekreteri Prof. Dr. Vefa Aslı Erdemir hocalarımızın organize ettiği bu yıl 4.cüsü yapılan Dermatoloji Okulu Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe'nin açılış konuşmasıyla başladı.  Nitelikli bir eğitim ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla öncelikle aile hekimlerine yönelik 6 oturumda 15 konuyu kapsayacak şekilde, dermatolog konuşmacılar tarafından birinci basamakta sık görülen deri hastalıklarının klinik ve tedavi yaklaşımları anlatıldı.

Etkinliğe, İstanbul ve diğer illerdeki değişik eğitim kurumlarından veya serbest çalışan yaklaşık 300 aile hekimi uzman ve asistanı ve öğretim üyeleri hedefler için ortaklıklar amacı doğrultusunda bir araya geldi. Her oturum sonunda salondakilerin tamamının online katılabildiği kısa bir sınav yapıldı ve ilk en fazla puanı alan katılımcılara kitap ödülleri verildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen olumlu geri bildirimlerin alındığı toplantı gün boyu sürdü.

Toplantıyı düzenleyen öğretim üyelerimize ve katılımcılara teşekkür eder, başarılar dileriz.