Tıp Fakültesi

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Eğiticiler Eğitimi Konferans Serilerine Başladık

24.10.2023

Fakültemiz 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Dekanlığımız eğiticilerin eğitimi kurulu tarafından eğiticilerin eğitimi eğitim konferans serileri başlamıştır.

  • Eğiticilerin eğitimi konferanslarından birincisi "Vakaya Dayalı Etkileşimli Öğrenme" konulu sunumu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Hasan Hüseyin MUTLU tarafından   20 Eylül 2023 tarihi Çarşamba günü çevirim içi (zoom üzerinden) Fakültemiz 77 öğretim üyesinin katılımları ile  gerçekleşmiştir.
  • Eğiticilerin eğitimi konferanslarından ikincisi  olan "Sunum Teknikleri" konulu sunumu  İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Süleyman Tevfik ECDER tarafından 21 Eylül 2023 tarihi Perşembe günü çevirim içi (zoom üzerinden) Fakültemiz 57  öğretim üyesinin katılımı ile  gerçekleşmiştir.
  • Eğiticilerin eğitimi konferanslarından üçüncüsü olan Ölçme Değerlendirme ve Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Teknikleri" sunumu  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU tarafından  12 Ekim 2023 tarihi Perşembe  günü çevirim içi (zoom üzerinden) Fakültemiz öğretim elemanlarının yanı sıra ayrıca afiliasyon protokolü çerçevesinde Fakültemiz  kadrosunda olmayıp  dönem 1, 2, 3 de soru hazırlayan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinden gelen bakanlık kadrosundaki eğiticiler ile birlikte 75 katılımcının katılımları ile  gerçekleşmiştir.