TIP FAKÜLTESİ

Hekimlik Andı

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

 • Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma,
 • İnsan hayatına her safhasında saygı göstereceğime,
 • Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini öncelikli görev bileceğime,
 • Hekimlik mesleğinin itibarını ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup yaşatacağıma,
 • Tehdit ve baskı altında olsam bile, mesleğimi insanlık değerlerine karşı kullanmayacağıma,

 • Mesleğimi “iyi hekimlik ilkeleri” çerçevesinde ve mesleki etik değerlere bağlı kalarak uygulayacağıma,
 •  Hocalarıma, meslektaşlarıma ve öğrencilerime özenli, saygılı ve adil davranacağıma,
 • Sorumluluğuma verilen kamu kaynaklarını koruyup gözeteceğime ve verimli kullanacağıma,
 • Kendimi sürekli geliştirerek hekimlik mesleğinin engin bilgi ve tecrübe birikimine elimden gelen katkıyı vereceğime,
 • Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için, kendi sağlığıma ve esenliğime özen göstereceğime,

 • Hastanın sağlığını her zaman şahsi menfaatimin önünde tutacağıma,
 • Hastanın kişilik ve özerkliğine saygı göstereceğime, sırlarını ölümünden sonra bile koruyacağıma,
 • Görevimle hastam arasına; cinsiyet, ırk, etnik köken, siyasi görüş, dinî inanç, sosyal konum veya başka bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

kararlılıkla ve özgürce, şerefim üzerine ant içerim.