TIP FAKÜLTESİ

Fakültemizde Ölçme Değerleme Kursu Düzenlendi

27.01.2017

Fakültemizde Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI, Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa SAMASTI, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl MARAL ve öğretim üyelerimizin katılımıyla Ölçme ve Değerlendirme Kursu yapılmıştır. Kursun Koordinatörlüğünü ve Eğiticiliğini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR ve Yrd. Doç. Dr. Can ERZİK yapmıştır.

Ölçme Değerlendirme Kursunun amacı, Tıp Eğitimde ölçme-değerlendirmeye ilişkin güncel yaklaşımları, temel kavram ve ilkeleri anlamak, Klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde yürütülmekte olan farklı programlar için uygun Ölçme Değerlendirme yöntem araçlarını seçmek ve uygulamak, yazılı ve sözlü sınavlar için farklı türlerde sorular hazırlamak ve bu soruların analiz sonuçları değerlendirilmek olup Ölçme Değerlendirme Kursu Programı içerisinde yer almıştır.