Tıp Fakültesi

Asistan Karneleri

Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Anatomi Anabilim DalıUzmanlık Eğitim Karnesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Çocuk Endokrin Bilim Dalı  Uzmanlık Eğitim Karnesi

Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı  Uzmanlık Eğitim Karnesi

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı  Uzmanlık Eğitim Karnesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları  Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Fizyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Karnesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Kalp Damar Cerrahisi Anabiilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  Uzmanlık Eğitim Karnesi

Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

T. Farmakoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi

Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Karnesi