TIP FAKÜLTESİ

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Tıpta belirli bir alanda özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan bir uzmanlık eğitimidir.

1-      Dilekçe (Adres, telefon ve e-mail bilgilerinin yer alması gerekmektedir.)

2-      ÖSYM Kazandı Belgesi (İnternet Çıktısı)

3-      Diploma Fotokopisi (2 Adet)

4-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

5-      Adli Sicil Kaydı

6-      Aile Durum Bildirimi Formu

7-      Mal Bildirimi Formu

8-      Personel Hareket Onay Belgesi

9-      Nakil ile atama işlemi yapılmışsa Nakil Bildirimi

10-    Sağlık Raporu (Nakil ile gelen araştırma görevlilerinden istenmemektedir.)

TUS Araştırma görevlileri eğitimlerini Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre sürdürürler.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirtilen ve tamamlaması gereken rotasyonlar bulunmaktadır.

Uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri sırasında yapmaları gereken rotasyonlar ve sürelerine ulaşmak için tıklayınız.

Tez ve Uzmanlık Sınavı İle İlgili Yapılacak İşlemler

Asistan Karnesi Formu

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a)      Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,

b)      Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonlarının tamamlanmış bulunması

c)       Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,

d)      Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olması,

şarttır.

Adı Soyadı     Görevi
    Prof.Dr. Mahmut GÜMÜŞ     Başkan
    Prof.Dr. Gürhan BAŞ     Üye
    Prof.Dr. Mustafa SAMASTI     Üye
    Prof.Dr. Seyit ANKARALI     Üye
    Prof.Dr. Mustafa KANAT     Üye
    Prof. Dr. Ebubekir ŞENATEŞ     Üye

    Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

    Üye
    Doç. Dr. Ebuzer AYDIN     Üye
    Doç. Dr. Ali ÖZEMİR      Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Aynur GÖRMEZ     Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK     Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Elif YÜKSEL KARATOPRAK     Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Ferda YILMAZ İNAL     Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI     Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Zafer HABİP    Üye
    Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU    Üye
    Uzm. Dr. Ebubekir DURMUŞ     Üye
    Hasan ÇELİK    Raportör
    Arş. Gör. İ. Nihat ÖKTEN    Asistan Temsilcisi
    Asistan Dr. Nuray ÇOLAKKURU    Asistan Temsilcisi