TIP FAKÜLTESİ

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Tıpta belirli bir alanda özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konudaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan bir uzmanlık eğitimidir.

1-      Dilekçe (Adres, telefon ve e-mail bilgilerinin yer alması gerekmektedir.)

2-      ÖSYM Kazandı Belgesi (İnternet Çıktısı)

3-      Diploma Fotokopisi (2 Adet)

4-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

5-      Adli Sicil Kaydı

6-      Aile Durum Bildirimi Formu

7-      Mal Bildirimi Formu

8-      Personel Hareket Onay Belgesi

9-      Nakil ile atama işlemi yapılmışsa Nakil Bildirimi

10-    Sağlık Raporu (Nakil ile gelen araştırma görevlilerinden istenmemektedir.)

TUS Araştırma görevlileri eğitimlerini Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre sürdürürler.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirtilen ve tamamlaması gereken rotasyonlar bulunmaktadır.

Uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri sırasında yapmaları gereken rotasyonlar ve sürelerine ulaşmak için tıklayınız.

Tez ve Uzmanlık Sınavı İle İlgili Yapılacak İşlemler

Asistan Karnesi Formu

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a)      Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,

b)      Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonlarının tamamlanmış bulunması

c)       Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,

d)      Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olması,

şarttır.

Adı Soyadı     Görevi
    Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR     Başkan
    Prof.Dr. İlyas TUNCER     Üye
    Prof.Dr. Aytekin OĞUZ     Üye
    Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU     Üye
    Prof.Dr. Turhan ÇAŞKURLU     Üye
    Prof.Dr. Ayla GÜVEN     Üye
    Prof.Dr. Asıf YILDIRIM     Üye

    Prof. Dr. Mehmet Salih GÜREL

    Üye
    Doç. Dr. Ebuzer AYDIN     Üye
    Doç.Dr. Mehmet UZUNLULU      Üye
     Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU     Üye
    Hasan ÇELİK     Raportör
    Arş. Gör. Emine TİMURLENK    Asistan Temsilcisi