TIP FAKÜLTESİ

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dekan: Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

Dekan Yardımcısı ve Başkoordinatör: Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Başkoordinatör Yardımcıları:  Doç. Dr. Elif OĞUZ  (Dönem 1, 2 ve 3)

                                                   Prof. Dr. Lokman UZUN (Dönem 4, 5 ve 6)

Dönem

Koordinatör

Koordinatör Yardımcısı

Ders Kurulu Başkanları

1

Doç. Dr.Ferihan ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi Zafer HABİP

Dönem 1 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU

Ders kurulu 2:Dr. Öğr. Üyesi. Murat ÇETKİN

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi. Burcu YÜCEL

Ders kurulu 4: Dr. Öğr. Üyesi Zafer HABİP

2

Doç.Dr. Ünal USLU

Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR

Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Dönem 2 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Ders kurulu 2: Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERMAN

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi Şule BULR

Ders kurulu 4: Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR

Ders kurulu 5: Doç. Dr. Şule ÖNCÜL

3

Doç. Dr. İbrahim AKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi.Tolga AKSAN

Dönem 3 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 2: Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BAYCAN

Ders kurulu 4: Doç. Dr. Ebubekir ŞENATEŞ

Ders kurulu 5: Prof. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Ders kurulu 6: Doç. Dr.  Fatma Betül ÖZDİLEK

Ders kurulu 7:Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

4

Doç. Dr. Asiye KANBAY

 Doç. Dr. Turgut Tunç EREN

Anabilim Dalı Başkanlıkları:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 

Prof. Dr. H. Fahri OVALI

İç Hastalıkları:Prof. Dr. Aytekin OĞUZ

Genel Cerrahi:Prof.Dr.Orhan ALİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum:Prof. Dr.Ateş KARATEKE

Aile Hekimliği:Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Göğüs Hastalıkları:Doç. Dr. Asiye KANBAY

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji:   Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU

Radyoloji:Prof.Dr. Adnan KABAALİOĞLU

Kardiyoloji:Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Nükleer Tıp:Prof.Dr. Hatice SINAV USLU

Çocuk Cerrahisi: 

Prof. Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA

5

Prof. Dr. Lokman UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANEGE

6

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan KARATEPE

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Başkan)

Doç. Dr. Elif OĞUZ (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ünal USLU

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Aktif Eğitim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Doç. Dr. Ünal USLU

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alpertunga KARA

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GÖRMEZ

Klinik Beceri Kurulu

Prof. Dr. Mehmet SARGIN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU

Muafiyet ve İntibak Kurulu

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ (Başkan)

Doç. Dr. Şule ÖNCÜL

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Zafer HABİP

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇETKİN

Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Seçmeli Ders Kurulu

Prof. Dr. Lokman UZUN (Başkan)

Doç. Dr. Elif OĞUZ (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ünal USLU

Doç. Dr. Asiye KANBAY

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKSAN 

Akreditasyon Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR (Dekan)

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU (Dekan Yrd.)

Prof. Dr. Mustafa SAMASTI (Başkan)

Doç. Dr. Elif OĞUZ (Başkan Yrd. )

Prof. Dr. Lokman UZUN (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Üye)

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN (Üye)

Doç. Dr. Ünal USLU (Üye)

Doç. Dr. İbrahim AKALIN (Üye)

Doç. Dr. Asiye KANBAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin MUTLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI (Üye)

Hasan ÇELİK  (Üye)