Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi 8. Ulusal Öğrenci Kongresi, Kongre Ekibi Seçimi

02.11.2023

Değerli Öğrencilerimiz; 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi Düzenleme Usul ve Esasları çerçevesinde;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 8. Ulusal Öğrenci Kongresi  için düzenleme ekibinde yer alacak fakültemiz öğrenci ekip sorumlularının  seçimi yapılacaktır.

Öğrencilerimizi oy vermek ve aday olmak üzere aşağıda belirtilen gün ve saatte seçim alanına davet ediyoruz.

Öğrencilerimizin oy kullanmak ve aday olmak için öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Ekip sorumluluğuna aday olacak öğrencilerin seçim başlangıç saatinde ilgili mekanda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Seçim  07 Kasım 2023 tarih Salı günü Dekanlığımız 1. katta bulunan D-116 nolu derslikte saat 12:15’den itibaren 15:00’a kadar seçim yapılacaktır.

 1. Kongre Başkanı
 2. Kongre Başkan Yardımcısı
 3. Kongre Genel Sekreteri
 4. Bilimsel Ekip Sorumlusu
 5. Atölye Ekibi Sorumlusu
 6. Sosyal Ekip Sorumlusu
 7. Halkla İlişkiler Ekibi Sorumlusu
 8. Kongre Finans Ekibi

Ekip Sorumlularının Belirlenmesi

Madde 5 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi düzenleme ekip sorumlularının belirlenmesi aşağıdaki maddelerde bildirildiği üzere yapılmaktadır.

 1. Kongre Başkanı: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir.

Adaylarda aranan şartlar; daha önce kongrede görev almış olmak ve Tıp Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi olmaktır.

Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmak ve daha önce kongrede görev almış olmaktır.

 1. Kongre Başkan Yardımcısı: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar; daha önce kongrede görev almış olmak ve Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmak ve daha önce kongrede görev almış olmaktır.
 2. Kongre Genel Sekreteri: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar;  Tıp Fakültesi en az üçüncü sınıf öğrencisi olmaktır.

Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.

 1. Bilimsel Ekip Sorumlusu: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar;  Tıp Fakültesi en az üçüncü sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.
 2. Atölye Ekibi Sorumlusu: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar;  Tıp Fakültesi en az üçüncü sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.
 3. Sosyal Ekip Sorumlusu: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar;  Tıp Fakültesi en az ikinci sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.
 4. Halkla İlişkiler Ekibi Sorumlusu: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlar;  Tıp Fakültesi en az ikinci sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.
 5. Kongre Finans Ekibi: Dekanlık tarafından ilan edilen yer zamanda öğrencilerin katılımı ile dekanlık kontrolünde, gizli oy açık sayım esasına göre seçim usulü ile belirlenir. Adaylarda aranan şartlarTıp Fakültesi en az üçüncü sınıf öğrencisi olmaktır. Şartları karşılayan aday yoksa aranan ölçütler; Tıp Fakültesi öğrencisi olmaktır.