TIP FAKÜLTESİ

Lisans Denklik Belgesi Düzenlenmesi İçin Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Çisel CAN’ın Dikkatine

12.06.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 27.05.2020 tarih ve 32342 sayılı yazısı gereği, Bulgaristan’daki “Medical University, Sofia” dan mezun Çisel CAN’ ın Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için Klinik Pratiklerini Fakültemizde 29.07.2020 tarihinden itibaren yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 11.06.2020 tarih ve 24 sayılı toplantısının 01 nolu kararında uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup anılan öğrencinin eğitime başlama dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgelerle Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan en az bir hafta önce müracaat etmesi gerekmektedir.

Kaydını gerçekleştiren öğrencimiz İMÜ Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyemiz Dönem 6 Koordinatöründen (Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI) program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir. 

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Üniversite Yönetim Kurulumuzun 06.03.2019 tarih ve 2019/09-03 sayılı kararı ile kabul edilen karar çerçevesinde almış oldukları dersler kredi başı ücretlendirilmektedir.

Anılan karara buradan ulaşabilirsiniz.

   

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Kredi

AKTS

Grup

İç Hastalıkları

29.07.2020-25.08.2020

1 ay

5

5

A

Kadın Has..ve Doğum

26.08.2020-22.09.2020

1 ay

5

5

A1

Genel Cerrahi

23.09.2020-20.10.2020

1 ay

5

5

A1

Aile Hekimliği

21.10.2020-17.11.2020

1 ay

5

5

A1

Pediatri

18.11.2020-15.12.2020

1 ay

5

5

F

Acil Tıp

16.12.2020-12.01.2020

1 ay

5

5

C

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- Eğitime Başlama Dilekçesi​

2-Vize Alınmış Geçerli Pasaport Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)

3-İkametgah Tezkeresi

4-Diploma ve Diplomanın Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)

5- Fotoğraf (1 Adet)