Tıp Fakültesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Görev Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

05.10.2021

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine dayanılarak hazırlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergemiz uyarınca Fakültemizde  1 (bir)  öğrenci çalıştırılması Rektörlüğümüzün 05.10.2021 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen öğrencilerimizin kısmi zamanlı çalışma formunu doldurarak kimlik Fotokopileri ve Öğrenci Disiplin Belgesi ile birlikte Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen öğrencilerimizin 15.10.2021 tarihi saat 15:00'a  kadar   Dekanlık sekreterliğine şahsen başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.