TIP FAKÜLTESİ

I., II. ve III. Dönem Öğrencilerimizin Dikkatine

13.11.2020

COVID-19 salgını nedeniyle teorik eğitimlerimiz online yapıldığından  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere Usul ve Esaslarımızın 13. maddesinin 8. fıkrası uygulanmaması Fakülte Kurulumuzun 12.11.2020 tarihli 2020/15-02 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve sınav Uygulama Esaslarının 13. maddesinin 8. fıkrası aşağıda yer almaktadır.

“Sınavlarda bir anabilim dalına ait sorulardan %50’nin altında not alınması halinde, bu puan ile o anabilim dalına ait toplam puanın %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür. Söz konusu baraj sisteminin uygulanmasında not ağırlığı %5’in altındaki anabilim dallarına ait sorular dönem koordinatörü tarafından yakın bir anabilim dalının soruları ile gruplandırılır.”