Tıp Fakültesi

Doçentlik Sözlü Sınavı Duyurusu

20.05.2024

Bilim Alanı

Adayın Adı Soyadı

Sınav  Tarihi 

Toplantı Yeri 

Toplantı Saati

Toplantı Yeri

Ruh Sağlığı ve Hast.

Dr. Rü***** YE** EL****

01 Kasım 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

13:30

Çevirim içi 

(zoom üzerinden)

Ruh Sağlığı ve Hast.

Dr. Me**** Em*** KA******

22 Kasım 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi     

Tıp Fakültesi

10:30

Çevirim içi  

  (zoom üzerinden)

Halk Sağlığı

Dr. Mu****** ÇA***

28 Kasım 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi    

 Tıp Fakültesi

13:30

Çevirim içi 

(zoom üzerinden)

Üroloji

Dr. Ah*** TAH**

07 Aralık 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

13:30

Çevirm içi 

   (zoom üzerinden)

Radyoloji Dr. Be****** BA**** 11 Aralık 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

13:30

Çevirm içi 

   (zoom üzerinden)

Tıbbi Genetik Dr. El** YI**** GÜ*** 27 Aralık 2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

10:30

Çevirm içi 

   (zoom üzerinden)

Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr.Nu*** KAR****** 16 Şubat 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

15:00

Çevirm içi 

   (zoom üzerinden)

Göğüs Cerrahisi Dr. Ze**** BİL*** 23 Şubat 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültes

14:30

Çevirm içi 

   (zoom üzerinden)

Kardiyoloji Dr.Ad*** ATI*** 04 Mart 2024 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültes

09:30

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.  Dr. Al**** BIK***** 04 Mart 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültes

13:30

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.  Dr.Uğ**** TEK***** 05 Mart 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

14:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Kardiyoloji Dr. Öm***** Fa***** BAY***** 18 Mart 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

10:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Çocuk Enfekisyon Hast.

Dr. Sev*** Ta*** BAŞ***

27 Mart 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

  Tıp Fakültesi

10:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Üroloji

Dr. Meh*** Çağ*** ÇAK***

03 Nisan 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

  Tıp Fakültesi

11:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Endokrinoloji Dr. Bü***** CA***** 16 Nisan 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

11:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Tıbbi Onkoloji  Dr. Sin*** KO*** 17 Nisan 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

11:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Nöroloji

Dr. Ah***** Yı*

***

19 Nisan 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

10:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Fizyoloji Dr. Mus****** Çağ*** BEK*** 22 Nisan 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

14:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)

Nükleer Tıp

Dr. Ser*** GÜN***

14 Haziran 2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi   

  Tıp Fakültesi

10:00

Çevirim içi 

   (zoom üzerinden)