Tıp Fakültesi

Deprem Nedeniyle Revize Edilen Dönem 1, 2, ve 3 Eğitim Öğretim Programı ve Akademik (Sınav) Takvimi

05.04.2023

        Üniversitemiz Senatosunun  almış olduğu 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Ders İşleme Usul ve Esaslarına  ilişkin kararın 7. maddesinde yer alan;
     ‘’Öğretim elemanları hibrit-esnek (eşzamanlı olacak şekilde, yüz yüze ve uzaktan öğretim yoluyla) verilen derslerinin tamamını haftalık ders programlarında belirtilen saatlerde ve kampüs içerisindeki dersliklerde yapacaklar; derslerin tamamında öğretim elemanları kamera ve mikrofonlarını açık tutacaklardır. Dersler kayıt altına alınmakta olup, öğrencilerin derslerin kaydını izleme talepleri ilgili öğretim elemanı tarafından karşılanacaktır.’’ Denilmektedir.
       Yukarıda anılan karar çerçevesinde 03 Nisan 2023 tarihi pazartesi gününden itibaren öğretim üyelerimiz tarafından isteyen öğrencilerimizin katılımları ile çevrimiçi derslerini programda belirtilen saatlerde aşağıda  belirtilen derslikte işleyeceklerdir.
Derslikler
Dönem 1 öğrencilerimiz D-018 
Dönem 2 Öğrencilerimiz K Blok Hekim Berke,
Dönem 3 öğrencilerimiz D-116 
Anılan dönem öğrencilerimizle ilgili olarak revize edilen akademik takvim ve ve ders programlarında aşağıdalki linklerden ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz Senatosunun 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Ders İşleme Usul ve Esasları kararına buradan  ulaşabilirsiniz.