TIP FAKÜLTESİ

Denklik Belgesi İçin Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Raghad Ahmad Ali JABER’in Dikkatine

14.08.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 10.06.2020 tarih ve 34613 sayılı yazısı gereği, Ürdün'deki  “Jordan University of Science And Technology” den mezun olan Raghad Ahmad Ali JABER’ in Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için Klinik Pratiklerini Fakültemizde 26.08.2020 tarihinden itibaren yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 13.08.2020 tarih ve 34 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup anılan öğrencinin eğitime başlama dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgelerle Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan en az bir hafta önce müracaat etmesi gerekmektedir.

Kaydını gerçekleştiren öğrencimiz İMÜ Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyemiz Dönem 6 Koordinatöründen (Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan KARATEPE) program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir.   

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Üniversite Yönetim Kurulumuzun 06.03.2019 tarih ve 2019/09-03 sayılı kararı ile kabul edilen karar çerçevesinde almış oldukları dersler kredi başı ücretlendirilmektedir.

Anılan karara buradan ulaşabilirsiniz.

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Kredi

AKTS

Grup

Kadın Hastalıkları ve Doğum

26.08.2020-22.09.2020

1 ay

4

5

A1

Genel Cerrahi

23.09.2020-20.10.2020

1 ay

4

5

A1

Aile Hekimliği

21.10.2020-17.11.2020

1 ay

4

5

A1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

18.11.2020-15.12.2020

1 ay

4

5

F

Acil Tıp

16.12.2020-12.01.2021

1 ay

4

5

C

Dahiliye

13.01.2021-09.02.2021

1 ay

4

5

D

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

10.02.2021-23.02.2021

2 hafta

2

2

Enfeksiyon Has. ve Kli. Mik.

24.02.2021-09.03.2021

2 hafta

2

2