Tıp Fakültesi

Denklik Belgesi için Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Naz** SÖN***’in, Dikkatine

14.09.2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 09.07.2021 tarih ve 48489 sayılı yazısı gereği, Bulgaristan’ daki,  “Medical University, Sofia” dan mezun olan Naz** SÖN***’in, Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için Klinik Pratiklerini 13 Ocak 2022  tarihinden itibaren Fakültemizde yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021  tarih ve 38 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan en az bir hafta önce müracaat ederek tahakkuk eden katkı payı tutarlarını ödeyerek kayıt işlemlerini  gerçekleştiren öğrencimiz  Göztepe Prof. Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyemiz  Dönem 6 koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Avni BAYRAKTAR'dan program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir.   

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Eğitimlerini yurt dışında tamamladıktan sonra diploma denkliği için başvuran adaylardan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde “staj tamamlama ve klinik pratik yapmak için adaylardan alınacak ücretler, üniversiteler tarafından belirlenir ve aylık asgari net ücreti geçemez” maddesi gereğince  adayın staj tamamlama ve klinik pratikleri yapma ücretinin *aylık  net asgari ücretin alınması Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 2020/20-03 sayılı kararı uygun bulunmuştur.

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

13.01.2022-09.02.2022

4 hafta

İç Hastalıkları

10.02.2022-09.03.2022

4 hafta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

10.03.2022-06.04.2022

4 hafta

Acil Tıp

07.04.2022-04.05.2022

4 hafta

Genel Cerrahi

05.05.2022-01.06.2022

4 hafta

Aile Hekimliği

02.06.2022-29.06.2022

4 hafta