Tıp Fakültesi

Denklik Belgesi İçin Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Naz** ABSEL****' un Dikkatine

29.11.2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 04.11.2022 tarih ve 80651 sayılı yazısı gereği, Moldova’ daki,  “State University Of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemitanu” dan mezun olan Naz** ABSEL****' un, Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için klinik pratiklerini  16 Aralık 2022 tarihinden itibaren yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 28.11.2022 tarih ve 2022/57 sayılı toplantısında alınan 13 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan en az bir hafta önce müracaat ederek tahakkuk eden katkı payı tutarlarını ödeyerek kayıt işlemlerini  gerçekleştiren öğrencimiz aşağıda sunulan eğitime başlama dilekçesini Dekanlığımıza teslim ettikten sonra, Göztepe Prof. Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyemiz  Dönem 6 koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Avni BAYRAKTAR'dan program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir.   

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Eğitimlerini yurt dışında tamamladıktan sonra diploma denkliği için başvuran adaylardan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde “staj tamamlama ve klinik pratik yapmak için adaylardan alınacak ücretler, üniversiteler tarafından belirlenir ve aylık asgari net ücreti geçemez” maddesi gereğince  adayın staj tamamlama ve klinik pratikleri yapma ücretinin *aylık  net asgari ücretin alınması Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 2020/20-03 sayılı kararı uygun bulunmuştur.

Eğitime Başlama Dilekçesi

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Genel Cerrahi

16 Aralık 2022-12 Ocak 2023

4 hafta

Aile Hekimliği

13 Ocak 2023-09 Şubat 2023

4 hafta

Kadın Hastalıkları ve Doğum

10 Şubat 2023-09 Mart 2023

4 hafta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

10 Mart 2023-06 Nisan 2023

4 hafta

İç Hastalıkları

07 Nisan 2023-04 Mayıs 2023

4 hafta

Acil Tıp

05 Mayıs 2023-01 Haziran 2023

4 hafta