Tıp Fakültesi

Denklik Belgesi için Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Mu****m Se** İYİ****CÜ’ nün, Dikkatine

01.07.2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 17.06.2022 tarih ve 44715 sayılı yazısı gereği, Bulgaristan’ daki,  “Medical University, Sofia” dan mezun olan Mu****m Se** İYİ****CÜ’ nün, Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için Klinik Pratiklerini 29 Temmuz 2022  tarihinden itibaren Fakültemizde yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 01.07.2022  tarih ve 34 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan önce müracaat ederek tahakkuk eden katkı payı tutarlarını ödeyerek kayıt işlemlerini  gerçekleştiren öğrencimiz aşağıda sunulan eğitime başlama dilekçesini Dekanlığımıza teslim ettikten sonra, Göztepe Prof. Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyemiz  Dönem 6 koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Avni BAYRAKTAR'dan program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir.   

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Eğitimlerini yurt dışında tamamladıktan sonra diploma denkliği için başvuran adaylardan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde “staj tamamlama ve klinik pratik yapmak için adaylardan alınacak ücretler, üniversiteler tarafından belirlenir ve aylık asgari net ücreti geçemez” maddesi gereğince  adayın staj tamamlama ve klinik pratikleri yapma ücretinin *aylık  net asgari ücretin alınması Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 2020/20-03 sayılı kararı uygun bulunmuştur.

Eğitime Başlama Dilekçesi

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Acil Tıp

29 Temmuz 2022-25 Ağustos 2022

4 hafta

Dahiliye

26 Ağustos 2022-22 Eylül 2022

4 hafta

Pediatri

23 Eylül 2022-20 Ekim 2022

4 hafta

Aile Hekimliği

21 Ekim 2022-17 Kasım 2022

4 hafta

Genel Cerrahi

18 Kasım 2022-15 Aralık 2022

4 hafta

Kadın Hastalıkları ve Doğum

16 Aralık 2022-12 Ocak 2023

4 hafta