Tıp Fakültesi

Denklik Belgesi için Klinik Pratik Alması Kabul Edilen Al* I A ALTA***’ in Dikkatine

04.01.2022

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının 14.12.2021 tarih ve 92058 sayılı yazısı gereği, Yemen’ deki,  “Universite of Aden” den mezun olan Al* I A ALTA***’ in​, Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi için Klinik Pratiklerini 13 Ocak 2022  tarihinden itibaren Fakültemizde yapması Fakülte Yönetim Kurulumuzun 03.01.2022  tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun bulunmuştur.

Lisans Diploma Denklik Belgesi alabilmesi klinik pratik programı aşağıda sunulmuş olup Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitimine başlamadan en az bir hafta önce müracaat ederek tahakkuk eden katkı payı tutarlarını ödeyerek kayıt işlemlerini  gerçekleştiren öğrencimiz  Göztepe Prof. Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyemiz  Dönem 6 koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Avni BAYRAKTAR'dan program hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca kayıt yaptıran öğrencimizin kendileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin (g) bendi uyarınca öğrenim süreleri boyunca sosyal güvenlik primlerini yaptırmaları gerekmektedir.   

Üniversitemizin öğrencisi olmadığı halde dışardan ders almak isteyen öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi  kapsamında özel öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Anılan Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz

Eğitimlerini yurt dışında tamamladıktan sonra diploma denkliği için başvuran adaylardan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde “staj tamamlama ve klinik pratik yapmak için adaylardan alınacak ücretler, üniversiteler tarafından belirlenir ve aylık asgari net ücreti geçemez” maddesi gereğince  adayın staj tamamlama ve klinik pratikleri yapma ücretinin aylık  net asgari ücretin alınması Üniversite Yönetim Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 2020/20-03 sayılı kararı uygun bulunmuştur.

Anabilim Dalı

Tarih Aralığı

Staj Süresi

Genel Cerrahi

13.01.2022-09.02.2022

4 hafta

Acil Tıp

10.02.2022-09.03.2022

4 hafta

Kadın Hastalıkları ve Doğum

10.03.2022-06.04.2022

4 hafta

İç Hastalıkları

07.04.2022-04.05.2022

4 hafta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

05.05.2022-01.06.2022

4 hafta

Aile Hekimliği

02.06.2022-29.06.2022

4 hafta

Fizik Tedavi

01.07.2022-14.07.2022

2 hafta

Enfeksiyon Hastalıkları

15.07.2022-28.07.2022

2 hafta

Nöroloji

29.07.2022-11.08.2022

2 hafta