Tıp Fakültesi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 3 Final Sınavından Muafiyet Listesi

01.07.2022

Fakültemiz öğrencilerinin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13. maddesinin 10. fıkrasında yer alan;

''10) Dönem içi notu 80 ve üzerinde olan öğrenciler başvurmaları halinde final sınavından muaf tutulurlar ve bu not dönem notu olarak kabul edilir.'' Denilmektedir.

Anılan sınav uygulama usul ve esaslarımız çerçevesinde Final  sınavı muafiyetinden yararlanmak için dilekçeleriyle Dekanlığımıza başvuran Dönem 3 öğrencilerimizin durumları,  Fakültemiz Ölçme ve Değerlendirme Kurulu ve Dönem koordinatörleri  tarafından değerlendirilmiş olup,  yapılan değerlendirme sonucunda  buradan ulaşacağınız listede yer alan öğrencilerimiz  Dönem 3 final sınavından muaf olmaları Fakülte Yönetim Kurulumuzun 01.07.2022 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.