TIP FAKÜLTESİ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvurular Kesin Sonuçların İlanı

12.09.2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kurumlararası ve merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları “Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında kabul edilen  yatay geçiş ilanına uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulumuzun 06.09.2018 tarih ve 36/19 sayılı kararına istinaden Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 11 Eylül 2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiştir.

İlan edilen sonuçlara yapılan itirazları değerlendiren Fakültemiz Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme Fakülte Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüş kesin kayıt listeleri ekte sunulmuştur.

Fakültemize yerleşen Kurumlararası ve Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuruları itirazlar sonrası kesin kayıt sonuç listesine Buradan ulaşabilirsiniz.