TIP FAKÜLTESİ

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Lisans ve Uzmanlık Eğitimi Ek Ders Yükü Çizelgesi
Yıllık İzin Formu (Yurtiçi)
Yıllık İzin Formu (Yurtdışı)
Akademik Etkinliklere Katılım Formu (Yurtiçi)
Akademik Etkinliklere Katılım Formu (Yurtdışı)
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ve ÖYP (Araştırma Görevlileri) Yıllık İzin Formu (Yurtiçi)
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ve ÖYP (Araştırma Görevlileri) Yıllık İzin Formu (Yurtdışı)
Aile Durumu Bildirimi Formu
Mal Bildirimi Formu
Tez Değerlendirme Formu
Sınav İtiraz Dilekçesi
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışan Sağlık Personelinin Medeniyet Uzantılı Mail Talepleri
Ders Değiştirme Formu