TIP FAKÜLTESİ

TOTDER - SET Eğitim Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi.

07.11.2017

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinin düzenlediği 2017 – 2018 dönemi Sürekli Eğitim Toplantılarının (TOTDER - SET) ikincisi, 04 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemiz güney kampüsü yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya İstanbul'un çeşitli hastanelerinden 110 civarında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı öğretim üye ve görevlileri  ile uzman ve asistanı katıldı.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bilimsel toplantıda "Derin Ven Trombüsü"  konusu, konularında deneyimli öğretim üyeleri tarafından anlatıldı.
 
Moderatörlüğünü, TOTBİD ve TOTDER yönetim kurulları üyesi ve Üniversitemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. İrfan ESENKAYA'nın yaptığı toplantıda sırasıyla:
  • Üniversitemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Asis. Dr. Mesut AKKAYA "Patogenez, epidemiyoloji, insidans",
  • Üniversitemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz   Yard. Doç. Dr. M. Esat UYGUR "Tanı",
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim TUNCAY "Risk faktörleri ve risk analizleri",
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından  (Artroplasti derneği başkanı) Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN "Kalça ve diz artroplastisinde DVT riskinin azaltılmasında ilaç dışı proflaksi",
  • Üniversitemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ "Farmakolojik proflaksi (warfarin, unfraksiyone heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin)",
  • Özel Medipol Ünivesitesi Hastanesi Koşuyolu hastanesinden Doç. Dr. İbrahim AZBOY "Aspirin ve yeni nesil oral antikoagülan ajanlar"
 
ile ilgili güncel konuları sundular.
Tartışma bölümünde, gerek salondaki katılımcıların, gerekse webcast aracılığı ile yöneltilen soru ve katkılarla bilimsel içeriği zengin bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı TORDER'in organizasyonunda webcast kaydı da yapılan toplantının sunularına TOTDER in web sayfasından (http://www.totder.org.tr/icerik/2952--webcast-arsiv) ulaşmak mümkündür.
Toplantının gerçekleşmesindeki katkı ve desteklerinden  dolayı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne ve Tıp Fakültesi Dekanlığına; toplantının zenginliğine sebep olan  konuşmacılara ve katılımcılara;  emeği geçenlere teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
İMÜ Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı a.
Prof. Dr. İrfan ESENKAYA