TIP FAKÜLTESİ

Misyon Vizyon

Misyon 
Çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların en iyi şekilde öğretilmesinin ötesinde, mesleki etik değerler çerçevesinde, araştıran, sorgulayan, yeni bilgiler ve alternatif yaklaşımlarla karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilen, böylece bilgi ve teknolojinin yalnız tüketicisi değil, aynı zamanda özgün değerler üreterek tıp bilimine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir. 

Vizyon 
Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen, özgün nitelikleriyle tanınmış, lider bir tıp fakültesi olmaktır.