TIP FAKÜLTESİ

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dekan: Prof. Dr. Mustafa SAMASTI

Dekan Yardımcısı ve Başkoordinatör: Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Başkoordinatör Yardımcıları:  Doç. Dr. Elif OĞUZ  (Dönem 1, 2 ve 3)

                                                       Prof. Dr. Lokman UZUN (Dönem 4, 5 ve 6)

Dönem

Koordinatör

Koordinatör Yardımcısı

Ders Kurulu Başkanları

1

Doç. Dr.Berna TAN

Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

Dönem 1 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AlperTunga KARA

Ders kurulu 2:Dr. Öğr. Üyesi. Mahmut AlperTunga KARA

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi. Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 4: Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

2

Doç.Dr. Ünal USLU

Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR

Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Dönem 2 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR

Ders kurulu 2: Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Ders kurulu 4: Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY

Ders kurulu 5: Dr. Öğr. Üyesi. Elif GELENLİ DOLANBAY

3

Doç. Dr. Sıdıka Şeyma ÖZKANLI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇAĞ

Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Hüseyin MUTLU

Dönem 3 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 2: Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 3: Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 4: Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 5: Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 6: Doç. Dr.  Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 7:Doç. Dr.  Yasemin ÇAĞ

4

Doç. Dr. Asiye KANBAY

 Doç. Dr. Turgut Tunç EREN

 Doç. Dr. Ebuzer AYDIN

Anabilim Dalı Başkanlıkları:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 

Prof. Dr. H. Fahri OVALI

İç Hastalıkları:Prof. Dr. Aytekin OĞUZ

Genel Cerrahi:Prof.Dr.Orhan ALİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum:Prof. Dr.Ateş KARATEKE

Aile Hekimliği:Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Göğüs Hastalıkları:Prof.Dr.Erkan CEYLAN

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji:   Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU

Radyoloji:Prof.Dr. Adnan KABAALİOĞLU

Kardiyoloji:Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Nükleer Tıp:Prof.Dr. Hatice SINAV USLU

Çocuk Cerrahisi: 

Prof. Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA

5

Prof. Dr. Lokman UZUN

Doç. Dr. Senem KORUK

6

Prof. Dr. Serhat ÇITAK

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Başkan)

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Doç. Dr. Elif OĞUZ

PDÖ Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Başkan)

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Doç. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Doç. Dr. Ünal USLU

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alpertunga KARA

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GÖRMEZ

Klinik Beceri Kurulu

Prof. Dr. Mehmet SARGIN (Başkan)

Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU

Doç. Dr. Senem KORUK

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş AÇIKSARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU

Yatay Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ (Başkan)

Doç. Dr. Şule ÖNCÜL

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU

Seçmeli Ders Kurulu Komisyonu

Prof. Dr. Lokman UZUN (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alpertunga KARA