TIP FAKÜLTESİ

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dekan: Prof. Dr. Mustafa SAMASTI

Dekan Yardımcısı ve Başkoordinatör: Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Başkoordinatör Yardımcıları:  Doç. Dr. Elif OĞUZ  (Dönem 1, 2 ve 3)

                                                       Prof. Dr. Loman UZUN (Dönem 4, 5 ve 6)

Dönem

Koordinatör

Koordinatör Yardımcısı

Ders Kurulu Başkanları

1

Doç. Dr.Berna TAN

Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

Dönem 1 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1:Yrd. Doç. Dr. Mahmut AlperTunga KARA

Ders kurulu 2:Yrd. Doç. Dr. Mahmut AlperTunga KARA

Ders kurulu 3: Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 4: Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

2

Doç.Dr. Ünal USLU

Yrd. Doç. Dr. Şule BULUR

Yrd. Doç. Dr. Elif GELENLİ DOLANBAY

Dönem 2 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Yrd. Doç. Dr. Şule BULUR

Ders kurulu 2: Yrd. Doç. Dr. Şule BULUR

Ders kurulu 3: Yrd. Doç. Dr. Elif GELENLİ DOLANBAY

Ders kurulu 4: Yrd. Doç. Dr. Elif GELENLİ DOLANBAY

Ders kurulu 5: Yrd. Doç. Dr. Elif GELENLİ DOLANBAY

3

Doç. Dr. Sıdıka Şeyma ÖZKANLI

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Yrd. Doç. Hasan Hüseyin MUTLU

Dönem 3 Ders Kurulu Başkanları

Ders kurulu 1: Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 2: Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 3: Yrd. Doç. Dr. Hatice İKİIŞIK

Ders kurulu 4: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 5: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 6: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

Ders kurulu 7:Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ

4

Doç. Dr. Asiye KANBAY

 Doç. Dr. Turgut Tunç EREN

 Doç. Dr. Ebuzer AYDIN

Anabilim Dalı Başkanlıkları:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 

Prof. Dr. H. Fahri OVALI

İç Hastalıkları:Prof. Dr. Aytekin OĞUZ

Genel Cerrahi:Prof.Dr.Orhan ALİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum:Prof. Dr.Ateş KARATEKE

Aile Hekimliği:Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Göğüs Hastalıkları:Prof.Dr.Erkan CEYLAN

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji:   Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU

Radyoloji:Prof.Dr. Adnan KABAALİOĞLU

Kardiyoloji:Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Nükleer Tıp:Prof.Dr. Hatice SINAV USLU

Çocuk Cerrahisi: 

Prof. Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞA

5

Prof. Dr. Lokman UZUN

Doç. Dr. Senem KORUK

6

Prof. Dr. Serhat ÇITAK

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Başkan)

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Doç. Dr. Elif OĞUZ

PDÖ Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Başkan)

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Doç. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER

Doç. Dr. Ünal USLU

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alpertunga KARA

Yrd. Doç. Dr. Burcu YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Aynur GÖRMEZ

Klinik Beceri Kurulu

Prof. Dr. Mehmet SARGIN (Başkan)

Prof. Dr. Orhan ALİMOĞLU

Doç. Dr. Senem KORUK

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI

Yrd. Doç. Dr. Hacer Hicran MUTLU

Yatay Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. Seyit ANKARALI (Başkan)

Doç. Dr. Şule ÖNCÜL

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU

Seçmeli Ders Kurulu Komisyonu

Prof. Dr. Lokman UZUN (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alpertunga KARA